პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1. შეთანხმების სფერო

 1. atvirte.ge მომსახურების პირად მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს შპს GSTatus, საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირი, მისი ადგილმდებარეობის მიხედვით. ჯიქიას, რაღაც ნომერი, თბილისი, საქართველო, 0101. კომპანია atvirte.ge  მომხმარებელთა პირადი მონაცემთა ბაზის მფლობელია.
 • ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს კომპანიის მიერ დადგენილ პროცედურას, საიტის მიერ შეგროვებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებისთვის, atvirte.ge. www.atvirte.ge მობილური / ვებ აპლიკაცია (შემდგომში მობილური პროგრამა) და მასთან დაკავშირებული სერვისები და ინსტრუმენტები, რომლებიც მომხმარებლებს საიტზე დარეგისტრირების საშუალებას აძლევს. ან ნახოთ რეალურ დროში უკვე გამოქვეყნებული განცხადებები, გამოიყენეთ ზემოთ მოყვანილი atvirte.ge სერვისი. ყველა ამ შემთხვევაში, კომპანია ამუშავებს მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებს ექსკლუზიურად საართველოს კანონის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ და პირთა დაცვის კონვენციის მოთხოვნების ფარგლებში, პერსონალური მონაცემების ავტომატიზირებულ დამუშავებასთან. კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა შემუშავებულია ამ დოკუმენტების დებულებების შესაბამისად.
 • საიტის, ან / და მობილური პროგრამის, ან / და სხვა atvirte.ge სერვისებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით, მომხმარებელი უზრუნველყოფს თანხმობას კომპანიასთან, რომ დაამუშავოს მისი პერსონალური მონაცემები, მაგალითად, მომხმარებლის სახელი; საცხოვრებელი რეგიონი, ელ.ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია და მომხმარებლის მოთხოვნით; IP მისამართები, მომხმარებლის კომუნიკაციის სხვა მონაცემები; შეტყობინებები, წერილები, განცხადებები, რომლებიც მომხმარებელს გადასცემს სხვა მომხმარებლებს და პირიქით, და ასევე იძლევა თანხმობას მისი პირადი მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემაზე, მათ შორის პირადი მონაცემების.
 • . მომხმარებლები უნდა გაითვალისწინონ, რომ საიტზე განთავსებულ ზოგიერთ ბმულზე დაჭერით, ან მობილური აპლიკაციის საშუალებით, მათი გადამისამართება შესაძლებელია სხვა კომპანიების საიტებზე (აპლიკაციებზე და ა.შ.) სადაც მომხმარებლების შესახებ ინფორმაცია გროვდება კომპანიის უშუალო კონტროლის მიღმა. . ამ შემთხვევაში, მესამე მხარის საიტების ან / და პროგრამების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არეგულირებს ამ მესამე მხარის მიერ მომხმარებლებისგან მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას.

 

2. რა ინფორმაციას აგროვებს და ანთავსებს  atvirte.ge

 

 1. ინფორმაციის შეგროვების შესახებ: როდესაც მომხმარებელი ქმნის გვერდს საიტზე, კომპანიას შეუძლია მოითხოვოს გარკვეული ინფორმაცია, მაგალითად, ელ.ფოსტის სწორი მისამართი და პაროლი. გვერდი მოიცავს მათ შესახებ ინფორმაციას, როგორიცაა გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, სახელი და გვარი, ტელეფონის ნომერი და მათთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის ფოტო, რომელთა ატვირთვაც მათ ანგარიშზე შეუძლიათ. (ვებ-გვერდი საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, გამოხატონ ინტერესი თავიანთი შეთავაზებებისთვის). მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან მათ მიერ საჯარო განთავსებულ ყველა ინფორმაციას. მომხმარებელმა საგულდაგულოდ უნდა გაითვალისწინოს ყველა ის რისკი, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ იგი გარკვეულ ინფორმაციას აწარმოებს - კერძოდ, მისამართს ან ინფორმაციას მისი ზუსტი ადგილის შესახებ - საჯაროთ. თუ მომხმარებელი გადაწყვეტს საიტზე შესვლას მესამე მხარის ავტორიზაციის სერვისის გამოყენებით, როგორიცაა Facebook ან Google, კომპანიას შეუძლია მიიღოს დამატებითი პროფილის ან სხვა მესამე პირისთვის წვდომის შესახებ.
 2. თამაშები, რეკლამა და პოპულარიზაცია: როგორც მისი ვებსაიტის ოპერაციების ნაწილია, კომპანიას შეუძლია შეაგროვოს პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია, როდესაც მომხმარებლები მონაწილეობენ თამაშებში, ვიქტორინებში და სხვა მარკეტინგულ კამპანიებში, რომლებიც კომპანიის მიერ ორგანიზებულ იქნა საიტზე ან მესამე მხარის საიტებზე. როგორც მისი ვებსაიტის საქმიანობის ნაწილი, კომპანიას შეუძლია აგრეთვე დაამუშავოს ინფორმაცია, რომელიც ეხმიანება სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობას, მათ შორის, რომელი რეკლამები ნახეს ვებსაიტზე და მესამე მხარის ვებსაიტებზე.
 3. მომხმარებელთა მომსახურება: როდესაც მომხმარებლები დაუკავშირდებიან მომხმარებელთა მომსახურების განყოფილებას, კომპანიას შეუძლია, როგორც მისი ვებსაიტის ოპერაციების ნაწილი, შეაგროვოს პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია მომხმარებლის მოთხოვნის შესასრულებლად და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს უკუკავშირი. კომპანიას ასევე შეუძლია დაუკავშირდეს მომხმარებელს ამ მიზნისთვის გათვალისწინებული არსებული ანგარიშის საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით. კომპანიას შეუძლია აგრეთვე შეაგროვოს სხვა ინფორმაცია მომხმარებლებთან კომუნიკაციის შესახებ, მაგალითად, მომხმარებლების მიერ წარდგენილი დამხმარე სერვისის მიმართ ნებისმიერი მოთხოვნა ან მათ მიერ მოწოდებული ნებისმიერი გამოხმაურება, კერძოდ, მომხმარებლების მიერ დატოვებული მიმოხილვების სახით. ჩვენ შეგვიძლია დავამუშავოთ მიმოხილვები, როგორც მომხმარებლის შესახებ მონაცემები - მიმოხილვის ავტორი, და მომხმარებელი, ვისთანაც დარჩა მიმოხილვა.
 4. ვებგვერდი და მობილური მონაცემები: კომპანიას შეუძლია ავტომატურად მიიღოს და დაარეგისტრიროს ინფორმაცია მის სერვერებზე მომხმარებლის ბრაუზერიდან ან ნებისმიერი მოწყობილობიდან, მათ შორის, IP მისამართის, პროგრამულისა და აპარატურის ატრიბუტებიდან, მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი გვერდებიდან, მობილური იდენტიფიკატორებიდან, პროგრამის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია და / ან ინფორმაცია გამოყენებული სხვა მოწყობილობების ან სისტემის დონის შესახებ ინფორმაციის შესახებ. ეს შეიძლება მოხდეს საიტზე ან მობილური პროგრამით ან მესამე მხარის მომსახურებით. დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მომხმარებლებს შეუძლიათ აკონტროლონ და / ან დაბლოკონ ამ ინფორმაციის შეგროვება, ქვემოთ მოცემულია ამ წესის მე -6 ნაწილში.
 5. გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაცია: კომპანიას შეუძლია შეაგროვოს და შეინახოს გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ჩაატაროს კომპანიის ან კომპანიის მიერ დაკავებულ მესამე მხარის კონტრაქტორებმა, კერძოდ, ინფორმაცია სქესის, ასაკის, ოჯახური მდგომარეობის, პირადი შეღავათების შესახებ და ა.შ.
 6. თანდართული ინფორმაცია: კომპანიას ასევე შეუძლია დაამატოს იურიდიულად მოპოვებული ინფორმაცია ბიზნეს პარტნიორების ან მესამე პირების მხრიდან კომპანიის არსებული მონაცემების შესახებ მისი მომხმარებლების შესახებ.
 7. მომხმარებლის პროფილებიდან მრავალ მომხმარებლის ინტერნეტ-პლატფორმებში (სოციალური ქსელები) ხელმისაწვდომი ინფორმაცია: საიტზე დარეგისტრირების გზით, ან სოციალური ქსელის ავტორიზაციის სერვისების საშუალებით საიტზე შესვლის საშუალებით, მომხმარებელი აძლევს კომპანიას თანხმობით, სოციალურ ქსელებში შესაბამისი პროფილებიდან მოპოვებული ინფორმაციის შეგროვებასა და დამუშავებაზე, აგრეთვე შესაბამის სოციალურ ქსელებში ინფორმაციის გამოქვეყნება მომხმარებლის შესახებ მოქმედებების შესახებ საიტზე ან / და მობილური პროგრამაში.

ინფორმაცია, რომელიც კომპანია არ აგროვებს ან ამუშავებს:

კომპანია არ აგროვებს ან ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს რასობრივი ან ეთნიკური წარმოშობის, პოლიტიკური, რელიგიური ან იდეოლოგიური მრწამსის შესახებ, წევრობის პოლიტიკურ პარტიებსა და პროფკავშირებში და მსგავსი ინფორმაცია.

 

3. IP მისამართები, COOKIES და მობილური იდენტიფიკატორები

 

 1. კომპანიას შეუძლია შეაგროვოს გარკვეული ინფორმაცია ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორიცაა Cookies (cookies, cookies), პიქსელები (პიქსელები) და ადგილობრივი საცავი (მაგალითად, თქვენს ბრაუზერში ან მობილური მოწყობილობაში).
 2. COOKIES - ეს არის მცირე ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახავს ინფორმაციას პირდაპირ მომხმარებლის კომპიუტერში, მის მობილურ ტელეფონში ან სხვა მოწყობილობაში.
 3. პიქსელები (pixels) არის მცირე ციფრული სურათები, რომლებიც კოდების ნაწილია ვებ – გვერდებზე, რაც სხვა სერვერს საშუალებას აძლევს გაზომოს ვებ – გვერდის ხილვადობა და ხშირად იყენებენ ქუქი – ფაილებთან ერთად. კოდი აკვირდება, თუ როდის და როდის (და რომელ გვერდზე) პიქსელი დატვირთულია იმის მითითებით, რომ მომხმარებელი ურთიერთქმედებს საიტის გვერდის ან ნაწილთან.პიქსელები არის მცირე ციფრული სურათები, რომლებიც კოდების ნაწილია ვებ – გვერდებზე, რაც სხვა სერვერს საშუალებას აძლევს გაზომოს ვებ – გვერდის ხილვადობა და ხშირად იყენებენ ქუქი – ფაილებთან ერთად. კოდი აკვირდება, თუ როდის და როგორ (და რომელ გვერდზე) პიქსელი დატვირთულია იმის მითითებით, რომ მომხმარებელი ურთიერთქმედებს საიტის გვერდის ან ნაწილთან.
 4. ქუქი-ფაილების გამოყენებით, ვებ სერვერს შეუძლია შეინახოს, მაგალითად, პრეფერენციები და პარამეტრები მომხმარებლის კომპიუტერში, მის მობილურ ტელეფონში ან სხვა მოწყობილობაზე (მოწყობილობებზე), რომელიც შემდეგ ავტომატურად აღდგება შემდეგი ვიზიტით. ან, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ქუქი-ფაილების მომსახურებას, სხვა საკითხებთან ერთად, საიტის გამოყენება უფრო მოსახერხებელია, ისე, რომ, მაგალითად, მომხმარებელს არ უნდა განმეორდეს შესვლის პროცესი შემდეგი ვიზიტის დროს. კომპანია იყენებს როგორც მუდმივი, ისე სესიის cookies. მუდმივი ქუქი-ფაილები მომხმარებლის კომპიუტერზე რჩება უფრო გრძელი პერიოდის განმავლობაში, ხოლო ბრაუზერის ფანჯრის დახურვისას ავტომატურად იშლება სესიის ქუქი – ფაილები.
 5. კომპანიას შეუძლია მესამე პირებს, როგორიცაა სარეკლამო ან / და ანალიტიკური სერვისების მიმწოდებლები, შეაგროვონ ინფორმაცია ამ ტიპის ტექნოლოგიების გამოყენებით უშუალოდ ვებსაიტის ვებგვერდზე ან მობილური პროგრამით. მონაცემები, რომლებიც მათ აგროვებენ, ექვემდებარება დაცვას ამ მესამე მხარის კონფიდენციალურობის შესაბამისად.

 

4. პირადი მონაცემების გამოყენება

 

 1. მომსახურების გაწევისთვის კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს ინფორმაცია, რომელიც კომპანიას აგროვებს და ათავსებს შემდეგი მიზნებისათვის:
   1.1 მომხმარებლის მომსახურება, მათ შორის მომხმარებლის ანგარიშების შექმნისა და მართვის, ტექნიკური სირთულეების გადასაჭრელად და სხვადასხვა ფუნქციების შესასრულებლად
   1.2 შეთავაზებებისა და გამოცდილების ადაპტირება, მათ შორის რეკლამირება მათ მომსახურებაზე ან მესამე მხარის მომსახურებაზე
   1.3 მომხმარებელთა ზოგადი და ინდივიდუალური საქმიანობის კონტროლი, როგორიცაა საკვანძო სიტყვების ძებნა, საქმიანობა განცხადების გამოქვეყნებით და გარიგების დადებით, აგრეთვე საიტზე ტრაფიკის კონტროლი
   1.4 კომუნიკაცია ჩვენს მომხმარებლებთან, მათ შორის მომსახურების, მომხმარებელთა მომსახურების ან ნებადართული მარკეტინგული კომუნიკაციების საშუალებით, ნებისმიერი ხელმისაწვდომი საკომუნიკაციო არხის საშუალებით
   1.5 ჩვენი მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, კვლევისა და ანალიტიკური საქმიანობის წარმართვა
   1.6 atvirte.ge სერვისების შესახებ მომხმარებლის შეთანხმებასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, მათ შორის თაღლითობისა და შეურაცხყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის ჩათვლით
   1.7 პირადი ინფორმაციის გარკვეული ფაქტორების შეფასება, კერძოდ, პირადი პრეფერენციების, ინტერესების, ქცევის ან ადგილმდებარეობის ანალიზისა და პროგნოზირების მიზნით
 2. კომპანია ინახავს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს საჭიროებისამებრ, იმ მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც იგი შეგროვდა, მათ შორის იურიდიული, ბუღალტრული აღრიცხვის ან საანგარიშო მოთხოვნების შესრულების ჩათვლით.

 

5. ინფორმაციის გაცვლა

 

 1. კომპანიას შეუძლია თავისი ინფორმაციის შეგროვება გაუწიოს შვილობილი კომპანიების (კომპანიებს, რომლებიც მოქმედებენ საერთო საკუთრების საფუძველზე ან ნასპერს ჯგუფის გენერალური კონტროლის ქვეშ), რომელიც მდებარეობს ნებისმიერ მესამე ქვეყანაში. ამ კომპანიებს შეუძლიათ მიიღონ მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დამუშავება და გამოყენება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მე -4 პუნქტში მითითებული მიზნებისათვის. ამავე დროს, გადაცემული მონაცემები რჩება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგნად.
 2. კომპანია არ ითვალისწინებს მომხმარებლების პირად ინფორმაციას არაწესთან დაკავშირებულ პირებს, თუ მომხმარებლების მიერ სხვა რამ არ არის უფლებამოსილი, ან შემდეგ გარემოებებში
 3. კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებლები, რომ უზრუნველყონ მისი მომსახურების გარკვეული კომპონენტები, ასეთ შემთხვევებში, მომწოდებლებს არ აქვთ უფლებამოსილება გამოიყენონ კომპანიის ვებგვერდით მიღებული მონაცემები, გარდა კომპანიის მომსახურებისა, ხოლო თავად პერსონალური მონაცემები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანია.
 4. კომპანია იტოვებს უფლებას, კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, გაცვალოს ინფორმაცია კერძო პირებთან და სამთავრობო უწყებებთან შემდეგი მიზნებისათვის:
   1.1 ვებ – გვერდზე თაღლითობისა და ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლა
   1.2 კანონის სავარაუდო დარღვევების გამოძიება ან მომხმარებლების მიერ atvirte.ge სერვისის შესახებ მომხმარებლის ხელშეკრულების ნებისმიერი სავარაუდო დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლა.
 5. კომპანიას შეუძლია მიაწოდოს პერსონალური მონაცემები კომპეტენტური ორგანოების მოთხოვნით, შედგენილი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად
 6. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად, კომპანია იღებს ვალდებულებას არ გაყიდოს მომხმარებლის პირადი მონაცემები. თუ კომპანიის ან ამ ბიზნესის ნაწილის ბიზნესი გაიყიდა ან რეორგანიზებულია, და კომპანია გადადის მთელი მისი ან თითქმის მთელი აქტივის ახალ მფლობელს, მაშინ მომხმარებლების პირადი მონაცემები შეიძლება გადაეცეს მყიდველს საიტის მომსახურების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად.
 7. კომპანიას შეუძლია გადასცეს გარკვეული ანონიმირებული ინფორმაცია (მონაცემები, რომლებიც არ იძლევა მომხმარებელთა ინდივიდუალურად იდენტიფიცირებას), მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებლებს, სანდო პარტნიორებს ან უფლებამოსილ მკვლევარებს, რათა უკეთ გაითვალისწინონ, რომელი რეკლამითა და მომსახურებით შეიძლება დაინტერესდეს მომხმარებლები, გააუმჯობესოს საიტზე ან სამსახურზე მომსახურების საერთო ხარისხი და ეფექტურობა, ან უზრუნველყოს მისი წვლილი სამეცნიერო კვლევაში, რამაც, კომპანიის აზრით, შეიძლება დიდი სოციალური სარგებელი მოიტანოს.
 8. კომპანიას შეუძლია გადასცეს ის ინფორმაცია, რომელიც აგროვებს მესამე პირებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ კომპანიის მომსახურებას კვლევის ჩატარების ან მომხმარებლებისთვის მომსახურების მიწოდების მიზნით, ხოლო გადაცემული მონაცემები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანია, ხოლო მესამე მხარეებს, ვისაც არ აქვთ უფლება, გამოიყენონ მიღებული ინფორმაცია გარდა კომპანიისთვის მომსახურების მიწოდებისა.
 9. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ამ ნაწილში გათვალისწინებული პირადი მონაცემების გადაცემის შემთხვევებში, მომხმარებლის შეცნობა მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების გადაცემის შესახებ, კომპანიის შეხედულებისამებრ რჩება.

6. მომხმარებლის კონტროლი

 

 1. წვდომა, შესწორება და წაშლა: მომხმარებლებს, რომლებმაც შექმნეს ვებ-გვერდი, ან განათავსა საიტზე განცხადებები, შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია, გასწორება ან წაშლა მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. მომხმარებელი პასუხისმგებელია საიტზე მოწოდებული მონაცემების ან შეტყობინებების სისწორეზე. თუ მომხმარებლის გვერდი შეიქმნა პირადობის პროვაიდერის მეშვეობით (მაგალითად, Facebook Connect), მომხმარებელს ასევე შეუძლია ვებ-გვერდის ინფორმაციის გამორთვა ან შეცვლა პირადობის პროვაიდერის პარამეტრების მეშვეობით (მაგალითად, facebook.com). 
 2. გარე პირების არჩევანი: ზოგიერთი გარეგანი მსახიობი, რომლებიც მოქმედებენ საიტზე, მაგალითად, Google Adwords, მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, თავიანთი თანხმობა მიიღონ რეკლამირებისთვის მათი მონაცემების შეგროვებასა და გამოყენებაზე, მომხმარებლის საქმიანობიდან გამომდინარე. დამატებითი ინფორმაციისთვის და პარამეტრებისთვის, ეწვიეთ http://www.networkadvertising.org
 3. Cookies: პერსონალური კომპიუტერი (დესკტოპი) და მობილური ბრაუზერები (მაგ. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) უზრუნველყოფენ კონტროლს, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეზღუდოს ან დაბლოკოს თქვენს სისტემებზე ქუქი-ფაილების დაყენება. გაითვალისწინეთ, რომ პირველი კატეგორიის დომენების და სხვა დომენების  ქუქი – ფაილების გამორთვა შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში გამოიწვიოს ამ ვებსაიტების შეზღუდულ ფუნქციამდე.
 4. მომხმარებლების სხვა უფლებები კომპანიის მიერ მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით:
   1.1 გაეცანით atvirte.ge მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც შეიცავს atvirte.ge მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებს, მის დანიშნულებასა და სახელს, პირადი მონაცემების მფლობელის და მენეჯერების ადგილმდებარეობას ან მისცეს შესაბამისი ბრძანება, რომ ეს ინფორმაცია საიტის უფლებამოსილ მომხმარებლებს მიაწოდონ პირებს, გარდა კანონით სხვაგვარად დადგენილი
   1.2 მიიღეთ ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფის პირობების შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია მესამე მხარის შესახებ, რომლებზეც ვრცელდება საიტის მომხმარებელთა პირადი მონაცემები.
   1.3 თქვენს პირად მონაცემებზე წვდომისათვის
   1.4 მიიღოთ მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს ოცდაათი კალენდარული დღე, გარდა კანონით გათვალისწინებული პასუხისა, მის შესახებ თუ არა პერსონალური მონაცემების დამუშავება, აგრეთვე მიიღოთ ასეთი პერსონალური მონაცემების შინაარსი.
   1.5 წარმოადგინოს დასაბუთებული მოთხოვნა პირადი მონაცემების მფლობელთან, პირადი მონაცემების დამუშავების საჩივრით
   1.6 წარმოადგინოს დასაბუთებული მოთხოვნა პირადი მონაცემების შეცვლის ან განადგურების მიზნით, თუ პირადი მონაცემების დამუშავება ხდება უკანონოდ, ან არასაიმედოა
   1.7 პირადი მონაცემების დაცვა უკანონო დამუშავებისა და შემთხვევითი ზარალისგან, განადგურებისგან, განზრახ დამალვის გამო, მათი განუხორციელებლობის ან დროულად მიწოდების შედეგად, აგრეთვე დაიცვას ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არაზუსტია ან ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შესახებ.
   1.8 შეიტანოს საჩივრები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან სახელმწიფო ორგანოებთან და თანამდებობის პირებთან, რომელთა უფლებამოსილება მოიცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვას, ან სასამართლოს
   1.9 გამოიყენოს სამართლებრივი საშუალებები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში
   1.10 მიიღოს თანხმობა პირადი მონაცემების დამუშავებაზე
   1.11იცოდეთ პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავების მექანიზმი
   1.12 საიტის მომხმარებლებისთვის სამართლებრივი შედეგების მქონე ავტომატური გადაწყვეტილებისგან დაცვა.